Generell policy för Bilförsäljning

 • Vi följer alla lagar och har varudeklaration på alla begagnade bilar.
 • Vi erbjuder våra kunder skriftligt kostnadsförslag på varje uppdrag som utförs av oss.
 • Vi ser till att kunnig och tränad personal finns i företaget för att säkerställa kvalitet och effektivitet i vår Kundservice.
 • Vi möter våra kunders krav på ett kunnigt och professionellt sätt.
 • Vi annonserar våra produkter på ett informativt sätt.
 • Vår verksamhet drivs med hög affärsetikstandard och tryggheten kostar inget extra.

 

Generell policy för Verkstaden.

Som kund hos TRBC Transportbilscenter Göteborg AB verkstad har du rätt att förvänta dig ett arbete utfört av kunniga mekaniker, med reservdelar av högsta kvalitet och ett konkurrenskraftigt pris.

 

För att du skall känna trygghet när du anlitar oss följer här våra affärsvillkor.

 • Jobbet utförs alltid av en för arbetet kvalificerad mekaniker.
 • Du får 12 månaders garanti på reservdelar (om annat inte överenskommits)
 • Vi använder alltid för den aktuella reparationen den utrustningen och dokumentation som krävs.
 • Vi följer alltid tillverkarnas rekommendationer vid service och reparation av ditt fordon.
 • Vi följer konsumentköp- och konsumenttjänstlagstiftningen och rättar oss efter eventuella beslut från Allmänna reklamationsnämndens (ARN).
 • Du får alltid alla kostnader specificerade på kvittot/fakturan.
 • Du får ett skriftligt kostnadsförslag på reparationen i enlighet med Motorbranschens och Kontrollerad bilverkstads föreskrifter.
 • Vi tar vårt miljöansvar och har avtal med ett certifierat återvinningsföretag som omhändertar restprodukter från vår verkstad

 

 

Miljöpolicy

Transportbilscenter Göteborg AB med orgnr: 559306-0220 är auktoriserad återförsäljare för IVECO Sweden AB och vi auktoriserad verkstad för IVECO AB.

Vår ambition är att vara ett miljöanpassat företag med en anläggning som kunder och övriga intressenter uppfattar som ledande inom miljöområdet i bilhandeln.

 

Detta ska vi nå genom att:

 • Bedriva ett tydligt och kompetent miljöarbete där hela vår verksamhet beaktas.
 • Förebygga och minska miljöbelastningen från vår egen verksamhet.
 • Sträva efter att erbjuda produkter och tjänster med goda miljöegenskaper.
 • Verka för att likvärdig omsorg om Miljön även finns hos våra leverantörer.
 • Fortlöpande stärka miljökompetensen genom utbildning av våra anställda.
 • Informera om vår verksamhets och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt.
 • I all verksamhet minst följa eller överträffa miljölagar, föreskrifter och andra krav som företaget berörs av.
 • Arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar för vårt miljöarbete

 

Integritetspolicy

För att vi på TRBC ska kunna erbjuda dig den bästa servicen och kundupplevelsen när du besöker oss så kommer vi behöva ta del av dina personuppgifter.Några exempel på uppgifter som vi kan behöva är registreringsnummer, telefonnummer och betalningsinformation.

All information som vi samlar in hanteras under sekretess.

Under vissa omständigheter delas ansvaret för uppgiftsskydd och din integritet med tredje part, till exempel banker, finansinstitut, försäkringsbolag och till viss del underleverantörer.

Undantag för ovanstående sekretessregler sker endast vid begäran av myndigheter där lagstiftning kan styrka att de behöver få ut information om kontrollerat fordon. Innan information lämnas ut till myndigheter så informeras ägare eller brukare om vilken information som kommer frisläppas.

Vi på TRBC samlar inte in onödig information om dig eller ditt fordon och vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt eller under en längre period an vad som behövs.

Du kan när som helst begära att få ut vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Du kan när som helst begära att all data om dig raderas.

Har du övriga frågor om hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi är belägna i Högsbo Industriområde

Ingela Gathenhielms gata 6

421 30 Västra Frölunda

Tel växel: 010-88 99 200

Mail: info@trbc.se